Här ligger några artiklar om Dalskog som jag skrivit, och även en Powerpoint som Håkan Hultman haft vänligen att låta mig använda, Håkan Hultman om Konrad och Arne Beurling och Stora Halängen.

Jag har skrivit en historia om Stora Halängen och Konrad Beurling som delvis bygger på vad Håkans Hultmans berättat.

Och så har jag uppdaterat min historia om det stora huset på Idala. Jag har rätat ut en del frågetecken men fortfarande är det oklart vem som under 1930-talet och en bit in på 1940-talet ägde huset och delvis också vem som drev pensionatet under samma period.

Dessutom har jag en text om en torpvandring jag genomfört: Vandringen till Amerika.

Och så ledde jag också en vandring i Dalskogs samhälle Vandringen i samhället på Dalskogsdagen 2018. Ungefär samma vandring genomförde jag lite improviserat också sensommaren 2022.

Jag har också fått tillgång till Ulf Karlsson lista över torp han märkt ut.

Så har jag till en text om en annan torpvandring i Södra Båsane och Landsbol.

Nu har jag också en lista över torp i Dalskogs socken, Den får sägas vara under arbete.