Här tänker jag publicera artiklar om Dalskog sockens historia, från äldsta tid fram till nutid. Det blir ett försök att förstå vad som hänt genom århundrandena och därigenom ge en bild av varför det blev som det blev.

Bitvis är källmaterialet tunt bland annat eftersom väldigt få arkeologiska undersökningar har gjorts i Dalskog eller i närheten. Så jag har läst på, dels om allmän historia, dels om arkeologiska undersökningar i områden som kanske är jämförbara, som småländska höglandet.
För att få berättelsen att hänga ihop tillåter jag mig också en viss ”konstnärlig frihet”. Det vill säga jag fyller ut med sådant som vi strängt taget inte kan veta, men där framställningen annars skulle bli mer än lovligt torftig.

Här det första kapitlet i historieskrivningen: 01 Dalskog tidig historia.