Det här är en lista på torp i Dalskog som jag hittat i dokument och på gamla kartor. Listan är än så länge provisorisk, och innehåller säker felaktigheter. Så har jag till exempel inte inte torpskyltarna som Ulf Karlsson satt ut. Så småningom, tänker jag korrigera och komplettera den. Ett roligt framtida projekt!

Liten tecken förklaring: t = torp, b = backstuga, lht = lägenhet (bebyggelse som inte är gård, men kanske inte torp eller backstuga heller), hmd = hemman, det vill säga bondgård. Ibland har jag skrivit ut ordet torp. Många av beteckningarna är hämtade från Häradsekonomiska kartan från 1891.

X= unikt namn

Alehagen; t, Trollungebyn X

Amerika; t, eller lht, Myrevarv. X

Anders Hajs, t i Årbol, se Hajerud.

Anderstorp, Årbol, ej känt. Förmodligen avses Hajerud (Anders Hajs).

Arons torp, Famshed = Nytorp på ek karta.

Aspelund, t Halängen, ej upptecknat eller känt. X

Bengterud, lht, Årbol. X

Bengterud, t , Årbol. X

Bergamyren, förr t el bs, Prästbol. X

Berget, bs, Hallersbyn. X

Betania, bs på gränsen mellan Kärr o Myrevarv. Nog samma som nästa. X

Betanien förr hus, Tegen.

Björke, t i Ränsliden. , nu ej känt. X

Björndrågen, t Teåker, X

Björnhögen, torp Källsviken nytt 2020-12-02

Björnshålan, se Björshåla

Björshåla, t Lundebo X

Björshålan, se Björshåla

Bleketorp, t Högebo, ej känt.

Blommerud, t Kabbo.

Bodinstommen, t, Tångebyn, X

Branterud, torp, Högebo. X

Braverud, t Famshed. X

Braverud, t, Teåker X

Braverudtorpet, t, Lapperud. X

Brittas stuga, stuga, Ränsliden X

Bromyra, t Kärr, se Bromyren

Bromyren, t, Kärr, även Myren. X

Bromyren, t, Liane. X

Bråtekasen, t, Famshed. X

Bråten, t, Tångebyn. X

Bränningen, t eller st, Båsane, Norra. X

Bygget, t, Tegen. Även Nybygget. X

Båsehagen, Västra, torp, Södra Båsane, Se Kråkerud

Båsehagen, Östra, torp, Södra Båsane. Se Kråkerud

Båsanekasen, torp, Båsane. Se Kråkerud

Båsekasen, torp, Båsane, se Kråkerud.

Bäckenäset, t, Högebo. Ej känt, se Högebo Lilla.

Bäckenäs, torp, Tångebo.

Carlsberg, backstuga, Årbol

Dalen, förr t, senare liten hmd, Båsane. X

Dalen, Grönhult, se Skårsdalen.

Dalen, bs, Håbolsbyn. Troligen samma som Dalestugan.  X

Dalen, t, Liane Kallades ibland Dalestugan, X

Dalestugan, se Dalen Håbolsbyn.

Dalestugan, se Dalen Liane.

Dammen, lht, Båsane. X

Dammen, t Kopparebol  X

Dammyren, förpantn Hallersbyn X

Dammängen, t, Båsane, se Dammen, Båsane.

Drakehögen, t el hmd eller ST, delvis Liane. X

Elovre, Eloverud, bs Kopparebol. X

Engmyren, t, Halängen, se Ängemyren

Famshed, Lilla, t, Kabbo, X

Famshedön, t, Famshed. Lokalt vanligen Ön, se detta. X

Fattigkas, t, Lundebo. X

Fattigstugan, Korsgården. X

Femman, banvaktstuga, Tångebo. X

Filipus, t senare hmd Ränsliden.

Fiske-Lisas, backstuga vid Näsöln X

Funnebostugan, t Funnebo. X

Fyran, banvaktstuga Dansbo. X

Garverud, bs, t, Tegen Samma som Garverudmyren och eller Myren? X

Garverudmyren bs i Tegen. Se Garverud

Gladere, se Gladerud X

Gladers torp, t, Båsane. Se Gladerud.

Gladerud, t, Båsane. Kallas även Gladerängen och Gladere.

Gladerängen, t, Båsane, se Gladerud.

Gladkas, t, Högebo. X

Graesmaa, t Teåker, se Gräsmaden.

Grinden, bs Trollungebyn.

Gräsmaden, t, Teåker. X

Grönkas, t, Kabbo. X

Gubbehagen, t?, Grönhult. X

Gunnesby Torp, Gunnersbyn

Gullerud, hmd Ränsliden, var torp X

Hagen, Lilla förr t el bs, Prästbol. X

Hagen, soldattorp Trollungebyn, se Källestommen.

Hagen, t , Årbol = felaktigt märkt Kasan å Häradsekonomiska kartan. X

Hajerud t (förpantn.) Årbol = Kroktjärn, kallas även Anders Hajs.

Hallebäck, t Lundebo. X

Hallersbykvarnen, kvarn o t Hallersbyn. Lokalt ofta Kvarnen. ”Kvarna”. X

Hammeln, (Hammel, Hamel), två torp, Hallersbyn. X

Hare-rompen, stuga Södra Båsane. X

Harget hmd Ränsliden. X

Hederstorpet, t, Öjerud. . Kallades även Hederud och Hederudstorpet.

Hederud, t, Öjerud, se Hederstorpet.

Hederudtorpet, Öjerud, Se Hederstorpet.

Hedstommen, ST, Heden X

Herrängen, t, Tångebo X

Heänga, se Hedängen

Hedängen, hmd, Heden. Lokalt ofta blott Ängen. Skyltat: 77 Heänga X

Hulta, se Hulten.

Hulten, t Lundebo, Se Staverud.

Hultet, t, Årbol. Även Skräddarekarls, t, hmd, X

Hålemyren, se Hålmyren.

Hålmyren, t, Lundebo. X

Hästdalen, se Hästedalarna, torp i Teåker

Hästedalarna, två t i Teåker.

Hästedalen, Lilla t Teåker. Kallades ofta Nedra Hästedalen.

Hästedalen, Nedra, t Teåker = Lilla Hästedalen. X

Hästedalen, Övra, t Teåker, Kallas senare vanligen Perstorp. Se detta! X

Höga kas, Högekas, t el bs Teåker. X

Högelid, torp till hmd Torpet, Trollungebyn.  Skyltat: 22 Högalid. X

Högen t Halängen. Ej känt. Enl uppgift = Nedra el Lilla Ängemyren, t.

Högen, förr bs, Tegen, kb 1852, kb 1861, Nu ej känt. X

Höjden, förr t, Halängen, Låg enligt uppgift N hmd Kåket. X

Höljekasen, förr st (soldattorp), Kabbo. X

Hörnet, förr t, Båsane. Skyltat: 26 Hörnet. X

Idala, Lilla. Lht Prästbol. Vid hmd Idala. X

Intakorna, förr t Tångebyn. Borta sedan länge. X

Jan-Peters tomt, bs med liten hage, Båsane, Norra. X

Jans hage, bs å Prästbol. Ca 300 m NV Nerstugan å Berga. X

Jonstorp, t, Hallersbyn. Se Sågarna.

Kabbomossen, t, Kabbo.”Jan på mösa”. Mossen. Kallas även Mossen. X Kabbomyren, t, Kabbo, ”ut på Myra”. Ofta blott Myren. X

Kabbostommen, förr st, Kabbo. X

Kallbäck, förr t, Källhult. Kb 1852, kb 1861. Bäck och kallkällor. X

Karl-Johan-e-torpet, Öjerud.  X

Karlsonerud, bs (backstuga) el t, nr 2 Båsane. X

Kaseberget, fd tp, Tångebo, uppt 1904 X

Kasa, torp eller liten gård, Kopparebol X

Kasen, förr bs el litet t. Kabbo. X

Kasen, förr litet hmd i Ränsliden. Se Krok(e)vasskasen.

Kasen, t Teåker. Se Yxesjömyren.

Kasen förr t, Trollungebyn.  Se Trollungebykasen.

Kasen t, hmdd Öfse. Se Öfsekasen.

Kasen t Tångebyn, Se Livstidskasen.

Kasen, t Årbol, ”Tilda på Kasa”. X

Kasenborg, benämning på dansbana vid t Långkas i Årbol.

Katrinerud, för bs el litet t. Myrevarv. X

Kesaremyren, förr t, Kärr. X

Kinnhult, förr hus? Famshed. X

Kjellinetorpet, t i nr 1 Gunnersbyn X

Klingerud, litet t, Södra Båsane. Skyltat: 12 Klingerud. X

Knatten, Teåker, Åberg X

Kolbotten, t Södra Båsane, se Klingerud.

Kolbotten, Teåker, Åberg X

Kolebotten, bs Gunnersbyn Kolbotten X

Kolebotten, Lilla, bs Öjerud. X

Kolebotten, Stora, förr bs i Öjerud. X

Kolorum, bs Heden. X

Korinterud, t, Kronoberg. X

Kristianshage eller Christianshage(n) Se Stommen Halängen.

Krokevasskasen, förr t, senare litet hmd Ränsliden. X

Kroktjärn, t, Årbol. Se Hajerud.

Kroktjärnsudden, t Lundebo. Lokalt kallat Udden X

Kronoberg, gård X

Kroppetjärn, t Årbol, Se Hajerud.

Kroppkärrskasa, t, Årbol. Se Hajerud. Skyltat: 38 Kroppkärrskasa.

Krutestommen. St Trollungebyn. Se Källestommen.

Kråkerud, förr torp, Båsane. X

Kullarna, Ränsliden, se Ulf Karlssons lista X

Kullen, förr bebyggelse, Myrevarv. Skyltat: 32 Kullen. X

Kvarnekroken, t el bs nr 2 Båsane. X

Kvarnen, bs, Famshed. X

Kvarnen, t och kvarn vid Hallebäckbäcken. Se Hallersbykvarnen.

Kvarnen t Teåker. Kallades även = Kvarnetorpet.

Kvarnkasa, t, Båsane, se Plåten.

Kvarnkasen bs Kabbo. X

Kvarntorpet förr t Teåker Kallades även = Kvarnen.

Kåket, hmd avs från Halängen. X

Källestommen, st Trollungebyn.  Skyltat: 79 Stommen. X

Källhultekas, bs Källhult. Källhultkas Kb 1852, kb 1861. X

Källsviketorpet förr t Källsviken. X

Käringemyren, t Tångebyn. = Myren. Skyltat: 20 Myren X

Köpegullet, förr t, (två t) Kläppesnäs. X X

Lagmanrud, förr litet t 2 Båsane, X

Lagmanrud, Lilla, bs å 2 Båsane. X

Landsbol, förr bebyggelse, Båsane.  Skyltat: 16, 17, 136 Landsbol. X X X

Larsekvarnen, kvarn å Heden.

Liden, B, Ränsliden. X

Liden förr bs Tegen. X

Liljerud, t Famshed. X

Linddalen, för t Teåker. X

Lindalen, t Teåker, se Linddalen.

Lingerud, förr bebyggelse? Ränsliden. Se Parken. = Parken Södra

Lingkvist, t?, Kabbo. Skyltat: 58 Lingkvist. X

Lisafors, ödegård?, Ränsliden. X

Livstidskasen, förr torp, Tångebyn. Skyltat: 19 Livstidskasa. X

Ljusmaden, förr torp, Lundebo, X

Lomfors, t Grönhult. Skyltat: 67 Lomfors. X

Lommerud. Förr t Grönhult. Skyltat: Lommerud. X

Lotsetorpet, t Kläppesnäs. Kallas ofta blott Torpet, X

Lugnet, bs 1 Berga. X

Lundeboskogen, t, Lundebo. Kallas också bara Skogen. X

Lunden, eller Bergalunden, Prästbol. Se detta i Sofi. Samma som Jonas?

Lyckan, förr bs, hmd Gärdet, Ränsliden. X

Långkas, fd tp Årbol uppt 1904. Skyltat: 52 Långkas. X

Lövkas, förr torp, Källhult. Skyltat: 23 Lövkas. X

Löfsal, Öjerud, se Lövsal torp.

Lövnäs, Heden. X

Lövnäset, Tegen. X

Lövsal torp, Öjerud, även stavat Löfsal. X

Mabacken, t? Tegen? Skyltat: 49 Mabacken. X

Maden, tp Trollungebyn. Nedt 1904. X

Malmestommen, st Grönhult. ST ek, = Nolhagen Se detta!

Mattes torp, förr litet t i skogen N Damtjärn i Kläppesnäs. X

Mon, t? Funnebo. X

Mossen, förr t, Grönhult. X

Mossen, t i Kabbo Se Kabbomossen.

Mossen, förr litet t. Källhult, X

Myrarna, t Teåker, även Myren. Troligen samma som Myren (Ängemaden).

Myren t Håbolsbyn, Se Paradisemyren.

Myren, t el b Kabbo. Se Kabbomyren.

Myren, förr t, Kärr. Se Kesaremyren.

Myren, förr t till hmd Sand, Kärr. Se Bromyren.

Myren, förr bs, Tegen. Se Garverudsmyren.

Myren, förr litet t. Teåker. Se Yxesjömyren.

Myren, t, Teåker. Myren ek, Kb 1881 (förpantn.) Förr även Ängemaden. X

Myren, förr t, Tonbyn.  Skyltat: 48 Myren. X

Myren, t, Tångebyn. Se Käringemyren.          

Myren, för torp till hmd Nordstugan, Årbol. Nu = Bengterud.

Myretorpet, t, Teåker. Se = Yxesjömyren.

Månserud, förr torp? Liane.

Mörteviken, bs, Grönhult. Mörtevika, X

Nolhagen, Grönhult, äldre benämning på st = Malmstommen. X

Nordhagen, Grönhult, äldre benämning på st = Malmstommen.

Nordmannerud, Lundebo, annat namn på för tp = Ljusmaden,

Nya hemmet, förr t, Funnebo, ek X

Nybygget, t, Tegen. Se Bygget.

Nytorp, förr t, Famsed. X

Nytorp, fd tp Kabbo, uppt 1904: utlagt, kallas Näsevisa, se detta.

Näsevisan förr t, Kabbo, binamn på Nytorp. X

Olsjökasen, t Lundebo. Sannolikt vid Stora el Lilla Olsjö. X

Oxeberget, förr t el bs Tegen. X

Paradiset, t, Håbolsbyn. Se Paradisemyren.

Paradisemyren, t, Håbolsbyn. Myren. Kallas ibland Paradiset.

Parken, förr t, Funnebo. X

Perstorp, förr torp, senare hmd, Håbolsbyn.

Perstorp, t i Teåker = Övre Hästedalen, se detta.

Pilerud, t Liane. = Piltorpet. Vanligen = Piletorpet.

Piletorpet, t Liane = Piltorpet. Skyltat: 6 Piltorpet X

Plåtarna, förr t hmd Ner i stuga, Hallersbyn. X

Plåten, förr t, Båsane X

Prinserud, förr t, Halängen Skyltat: 2 Prinserud. X

Prästbol, ska ha funnits st med det namnet.

Prästekasen, förr t, Blekan. Skyltat: 31 Prästkasa. X

Påvelkasen se Fattigkasen, här skrivet Fattigkas.

Rahms stuga, Årbol. Skyltat: 41 Ölebäcken. X

Rall-Annas stuga, bs Trollungebyn. Skyltat: 68 Rallar Anna. X

Raskerud, fd torp Famshed, troligen samma som nästa.

Rasketorpet förr t Famshed. X

Reperud, förr t, Lundebo. X

Repmyren, t, Lundebo. Se Reperud.

Ringetorpet, förr litet t el bs, Årbol. Kallades tidigare Stugan,

Roparudden, t på en udde i Marsjön, glk 37 Ej i ER. X

Rovan, fd tp Kabbo. X

Rumpen, förr bs Kabbo. X

Rönningen t Landsbol, 2 Båsane. X

Rörmyren, t sedan gård, Båsane. Skyltat: 9 Rörmyren. X

Rörmyren, förr t, Funnebo X

Sand, t Famshed. X

Sandlycke, t el bs i Trollungebyn. Kallas blott = Lilla Skulan

Sexan, banvaktstuga å Liane. X

Sjögonäs, bs el lht Årbol. även Sjögoanäset, bs X

Sjögoakvarnen, kvarn å Årbol.

Sjökasen, förr t (förpantn.) Årbol X

Sjölikasen, Halängen, missförstånd?

Sjön, Liane, se Sjöstugan

Sjöstugan, Liane, hemman revs 1927, X

Sjötorp, förr t, Kabbo X

Sjöviken, t, troligen Grönhult X

Skogen, förr t, nr 1 Gunnersbyn. X

Skogen, t, Lundebo. Se Lundeboskogen. X

Skräddarehagen bs Flathult. Nu skog. X

Skräddarekarls, t, Årbol, se Hultet.

Skäret, hmdd, Ränsliden  X X X

Skulan, Lilla. Trollungebyn = Sandlycke

Skårsdalen, två smärre hmd, Grönhult.

Skårsdalen Ola 81 (troligen) och 80 Skårsdalen Anders (troligen) X X

Skårsdalen, bs i Hedan (även hmd i Grönhult). ”Jan i Sk” även ”på Janses”. X

Sluntom, bs, Flathult. X

Slätten, t el bs Tegen Skyltat: Slätta. X

Slättmossen, förr torp, Högebo Skyltat: 4 Slättmossen. X

Slättmyren, t el bs Högebo. Slättmyra kb 1861. Sannolikt=Slättmossen, t. 

Smed-Magnus’ litet t el bs Tångebo. Skyltat: 46 Smelyckan.

Smelyckan, litet torp el backstuga Tångebo X

Smens i Kärr, t? Kärr. Skyltat: 54 ”Smens i Kärr”. X

Smocken, bs, Kabbo. X

Småmyrane, tp, Kläppesnäs. Se Lotsetorpet.

Smättan, t el bs Kabbo. X

Smätte, förr torp, Kabbo, = Smättan, t.

Smätten, bs Heden. Vid sn-gränsen strax S sjön Åklång. Skyltat: 84 Smätta. X

Snikerud, förr tp, Lapperud, X

Snörom, förr bs Tångebyn. X

Soback, t, Kärr, Se Subeck

Sobeck, se Subeck.

Sobäck, t, Kärr, se Subeck.

Socka, torp senare hemman, Kabbo X

Soffi Stensson, t?, Grönhult. Skyltat: 72 Soffi Stensson. X

Solklinten, hus Kabbo. Nytt namn.

Staverud, förr t, Lundebo, X

Stockholm, förr t, Högebo. Skyltat: 18 Stockholm. X

Stomhagen, t el bs, Kabbo. Ej känt Jfr Kabbostommen samma?

Stommen, st, Hallersbyn. Se Uddestommen.

Stommen, förr st till Halängen. Kristianshage. X

Stommen, förr st, Heden, se Hedstommen.

Stommen, Tegen, Se Tegsstommen.

Stommen, förr st, nu hmd, Teåker. X

Stora maden, Tegen förr t el bs. X

Strussås, t, Kabbo. Strutsås X

Strombergered, T eller B Hedan, se Strömbergsslätten

Strömbergsslätten, t el bs Heden. Skyltat: 83 Strombergered (troligen). X

Stugan, förr litet t el bs, Årbol. Se Ringetorpet.

Stut(e)dalen. Förr litet t till 1 Båsane. Skyltat: 50 Stutdalen. X

Suback, t, Kärr. Samma som nedan

Subeck, t, Kärr Skyltat: 29 Subeck. X

Subäck, förr t, Kärr. Se Subeck

Sunnamon, förr t, Tångebyn, X

Sven-Magnus-vrån, förr bs, Kabbo. X

Svensestugan, G, Lunnebo, se Ulf Karlsson X

Svälte, t Lundebo, X

Sågarna, t Hallersbyn, Jonstorp X

Sågekasen, förr t, Hallersbyn, X

Södhagen, t, Trollungebyn. Missuppfattning?

Tegsstommen st, Tegen. Skyltat 36 Tegsstommen. X

Tegsstommen, backstuga, Tegen. Samma som föregående.

Tegstorpet, t Tegen. Skyltat: 35 Tegstorpet X

Tilita, förr möjl t, nr 1 Båsane, Se Gladerud

Tistelkas, se Livstidskasen, Tångebyn.

Tjolitta, godtemplarhus, Tångebo. X

Torpet, se Gunnesby Torp, Gunnersbyn

Torpet, t Kläppenäs. Se Lotsetorpet.

Torpet, t, Tegen, se Tegstorpet.

Torpkasen, tp, Funnebo. Kallas Tugga, se detta!

Torpängen, förr t Heden. Skyltat: 76 Torpänga.

Torvmossen, t, Funnebo. Se Torpkasen.

Trekanten, för bs el litet t, Myrevarv, se Katrinerud.

Trollemyren, t. Lundebo. Trollmyren,

Trollungebykasan, t, Trollungebyn. Lokalt ofta blott Kasen.

Tronserud, förr t, Funnebo. Skyltat: 55 Tronserud.

Trångberget, avs fr Berga o Prästbol

Tugga litet, t, Funnebo. Se Tuggan.

Tuggan, förr t, Funnebo. Se Torpkasen. X

Tångebo, Gamla, förr hmd, Tångebo. Skyltat: 43 Tångebo. X

Tångebymyren, t, Tångebyn. Se Käringemyren.

Udden, st, Hallersbyn, se Uddestommen.

Udden, förr torp, Lundebo, se Kroktjärnsudden.

Udden, bss (backstugor) o t , Årbol, Stora Bergängen och Ödegården. XX

Uddestommen, st, Hallersbyn, kallas ofta Udden, ibland Stommen. X

Viken, Södra. Bs, Grönhult. Se Mörteviken.

Vägtjärnen, förr litet t Liane. X

Zakrisestugan (Rosell: Sakrisestugan) bs Källhult. Skyltat: 53 Zakrisstugan. X

Yxesjömyren, t, Teåker. Kallades även Myretorpet. X

Årbolsstommen, förr st, Årbol. X

Ängemaden, förr t, Teåker. Se Myren.

Ängemyren, två t Halängen. XX

Ängemyren, Lilla, förr t, Halängen.

Ängemyren, Nedra, t Halängen,

Ängemyren, Stora, förr t, Halängen.

Ängemyren, Övra, t Halängen,

Ängen, förr t, Båsane, se Gladerud.

Ängen, hmd, Heden, se Hedängen.

Ängen, t, senare hmd, 1 Prästbol Vid Ängeköl. X

Ängkasen, förr t el bs Källhult. Nu hmd med namnet Kasen. X

Ödebacken (?) t Tångebo, Se = Örlebäcken, t, Tångebo.

Öfsekasen, t Trollungebyn. Skyltat: 71 Öfse Kasa. X

Öfseliserud, förr t Källhult, X        

Öfselysere, T, Källhult, se Öfseliserud

Öjerudmaden, förr litet t. Öjerud. ”Öjeremaa”. X

Ön, förr t, Famshed, på Öa. X

Ölebäcken, se Örlebäcken och Rahms stuga.

Örlebäcken, fd t, Tångebo, Skyltat: 91 Ödebacken. X

Örlebäcken, fd t, Årbol, Skyltat: 42 Ölebäcken. X

Österrike, förr bebyggelse? Tegen.

Summa: 233 unika namn, varav några inte är torp eller backstugor.