Dalskog (Home)

Blandat

Fakta

Folk

Historia

Motor

Sök

 

Läs mer
Torp i Dalskog
Lignells sockenskrift
Lista över
skyltade torp

Karta 1 o 2
Samhället

Vägar

Historia

Dalskogs-bygden har varit bebodd åtminstone sedan medeltiden men det finns ett 30-tal fornlämningar, huvudsakligen i de östra delarna av socknen. Fornlämningarna är troligen från bronsåldern (1 500 - 500 f Kr). De består av en hällkista, några stensättningar och ett par mindre hällristningar.

Ortnamnet Dalskog dyker först upp i skriftliga källor 1531. Namnet kan anspela på skogen i bäckdalen vid kyrkan. En annan teori är att namnet betyder skogsbygden utanför Dal. Dal var i äldre tider lika med Dalboslätten. Skogsbygden väster därom kallades Markerna, det vill säga gränsmarkerna mot Norge.

Anders Lignell var präst i Dalskog 1813 - 1814. Han skrev en noggrann sockenbeskrivning, kanske som en förövning för hans kända beskrivning av Dalsland. Han var nog inte så förtjust i den fattiga socknen, se den sista meningen i skriften.

Jag har "översatt" skriften från i det närmaste oläsbar frakturstil till vanliga bokstäver fast behållit den gamla stavningen. Styckeindelning, tabellupplägg och sidnummer är hämtade från originalet som finns utgiven i faksimil av Kroppefjälls hembygdsförening.
Hittar du några korrekturfel är jag tacksam för ett mail. Läs sockenbeskrivningen.

Sidan senast ändrad 05 augusti 2008

 

Upp

 

© 1998-2008 Per-Olof Eliasson, poe@poe.se