Dalskog (Home)

Blandat

Fakta

Folk

Historia

Motor

Sök

 

Natur

Dalskogs natur är omväxlande och spännande. Här finns en mängd områden som är biologiskt intressanta eller vackra. I en inventering från 70-talet listas 14 ställen som skyddsvärda.

Underligt nog är inte Dalskogs då enda naturreservat, Norra Båsane med i förteckningen, kanske att det inte behövdes eftersom den ändå var fredad.

Sedan dess har Dalskog fått ett naturreservat till, Ranneberget som ligger på gränsen till Skållerud.

Naturvårdsverket anser att tre stora områden i Dalskog är av riksintresse för naturvården.

Sidan senast ändrad 22 mars 2000

 

Upp

 

© 1998-2002 Per-Olof Eliasson, poe@poe.se