Dalskog (Home)

Blandat

Fakta

Folk

Historia

Motor

Sök

 

Björkebäck

Björkebäck

Björkebäck är det vackra namnet på ålderdomshemmet i Dalskog. Tidigare fanns ett äldre ålderdomshem närmare bäcken men det är nu rivet. Den nuvarande byggnaden stod klar 1957 och hemmet byggdes till på 80-talet. Större delen av de 29 vårdtagarna bor i den äldre delen.

Personalen protesterar mot uselt underhåll
Hemmet är illa underhållet och ovissheten om framtiden är stor. I februari 2002 protesterar personalen i en skrivelse till socialnämnden och kommunstyrelsen. Personalen hävdar att situationen är akut och ohållbar och vill ha svar på två övergripande frågor:

  • Kommer Björkebäck att finnas kvar?

  • Planerar kommunen någon renovering eller ombyggnad av Björkebäck, och så fall när?

Underhåller är eftersatt och sedan hemmet byggdes har enligt ELA mycket lite gjorts i underhållsväg. En del fönster går inte att öppna för att de är ruttna. 13 rum har så trånga toaletter att vårdtagarna inte kan sköta där utan i del fall får mobila toaletter användas på rummen. På en del ställen är tapeter och målade ytor trasiga och entrén är sliten.

Sedan hemmet byggdes har mycket lite gjorts i underhållsväg. Rummen har fått toaletter och 2001 byggdes en handikapptoalett på övervåningen efter krav från yrkesinspektionen.

En anledning till det bristande underhållet är att kommunens politiker inte kunnat bestämma sig för hur framtidens äldrevård ska se ut och vilka vårdhem som ska finnas kvar. Frågan utreds och enligt Eivor Östergren (c), ledamot av socialnämnden, ska den planeringen vara klar under år 2002. Hon håller med om att situationen på Björkebäck inte är bra.
- Det för för bedrövligt ut, säge hon enligt ELA.

Socialnämndens ordförande Stig Larsson (fp) är mycket upprörd. Han hävdar att kommunens tjänstemän inte skött underhållet av Björkebäck. Socialnämnden hyr Björkebäck av tekniska kontoret och Stig Larsson hävdar att han för två år sedan gick runt på hemmet tillsammans med bland andra tekniska kontorets chef Karl-Erik Lundqvist och pekade på vad personalen ville ha gjort.

Karl-Erik Lundqvist kontrar med att han underhållsbudgeten i stort sett drogs in för tio år sedan. Dessutom hävdar han att tekniska kontoret inte fått någon beställning från socialnämnden. Han menar också att socialnämnden inte vetat vad de vill ha gjort på Björkebäck.
Och att inget gjorts är inte helt sant. Under 2001 installerades ett brandlarm och internlarm för en halv miljon kronor. Dessutom gjordes underhållsarbeten för cirka 220 000 kronor, hävdar Karl-Erik Lundqvist.
Källor: ELA 02-02-21, ELA 02-02-22
Det här är inte första gången det blåser om Björkebäck, läs mer här.

Sidan senast ändrad 1 maj 2002

 

Upp

 

© 1998-2002 Per-Olof Eliasson, poe@poe.se