Ulf Karlssons torplista

Bortglömd torplista återfunnen!

Tillbaka till Dalskog Webb
Ulf Karlsson från Ränsliden märke ut många torp med skyltar, både i Ränsliden och i övriga Dalskog. Ett mycket imponerande arbete. Han tog vid när min far Olle Eliasson och han vänner Viktor Johansson och Ivar Andersson blev för gamla för att fortsätta.
Ulf skyltade nog torpen i slutet av 1990-talet. Han gick bort 2002 så därför har hans torpmärkning mer eller mindre glömts bort.
Jag har fått den här listan från Ulfs bror Göran Karlsson, Futten Ränsliden.
Listan är fördelad på sju olika sidor:
Sida 1 Sida 2Sida 3 Sida 4 Sida 5Sida 6Sida 7

Några anmärkningar om Ulf Karlssons lista.
Troligen har han utgått från Häradsekonomiska kartan från 1891. Han har på listan lagt till beteckningarna för ställena som de är utsatta på den kartan. T betyder torp, B betyder backstugan, ST betyder stom, det vill säga soldattorp, och G betyder gård.
En fyrkant tolkar jag som att torpet är skyltat, men jag har inte kollat om de torp som saknar fyrkant är skyltade trots att det inte står på listan.
En del har också en hussymbol och det bör betyda att där står fortfarande en stuga.
Ulf har också satt ut vilken by eller gård stället hör till (några av de uppgifterna kan man diskutera) och dessutom vilken sida i Hjalmar Åbergs bok I odlingens utmarker stället står omnämnt.
Det finns också ett torp, nummer 5 Branterud där Ulf anser att den tidigare märkningen är felaktig. Han har själv märkt ut det riktiga som 138 Branterud.

För numren mellan 79 och 88 finns två olika torp för varje nummer. Det beror troligen på att förteckningen över de torp som tidigare märkts ut finns i flera versioner och att Ulf först haft tillgång till en ofullständig version av förteckningen.

Varför det finns ett hopp i numreringen från nummer 92 till nummer 134 har jag ingen förklaring till. Men när han upptäckte att han dubblerat torpnumren kanske han tog ett rejält hopp i numreringen för att vara på den säkra sidan.